Ansprechpartner aus verschiedenen Bereichen

Bereich Name Telefon Mobil Fax E-Mail
Ausbildung Meike Kämmler +49 (0) 7971 / 251-261 +49 (0) 7971 / 251-183 meike.kaemmler@bott.de
Einkauf Thomas Hägele +49 (0) 7971 / 251-440 +49 (0) 7971 / 251-422 thomas.haegele@bott.de
Personal Meike Kämmler +49 (0) 7971 / 251-261 +49 (0) 7971 / 251-183 meike.kaemmler@bott.de
Servicepartner Simon Rettenmeier +49 (0) 7971 / 251-326 +49 (0) 7971 / 251-205 simon.rettenmeier@bott.de
Vertrieb dialog-aktiv +49 (0) 7971 / 251-251 +49 (0) 7971 / 251-229 info@bott.de
Vorführfahrzeuge Anfrage Sarah Veihl +49 (0) 7971 / 251-200 +49 (0) 7971 / 251-205 sarah.veihl@bott.de
Vorführfahrzeuge Verkauf Peter Weidner +49 (0) 7971 / 251-179 +49 (0) 7971 / 251-205 peter.weidner@bott.de
Leitung Niederlassung Nord Sven Schildt +49 (0) 40 / 88162390 +49 (0) 171 / 3022126 +49 (0) 40 / 881623919 sven.schildt@bott.de
Innendienst Niederlassung Nord Heiko de Wilde +49 (0) 40 / 881623912 +49 (0) 40 / 881623919 heiko.de-wilde@bott.de
Leitung Niederlassung West Marcel Funke +49 (0) 214 / 260004812 +49 (0) 171 / 2879273 +49 (0) 214 / 260004819 marcel.funke@bott.de
Innendienst Niederlassung West Andrea Haneke-Kaufmann +49 (0) 214 / 26000480 +49 (0) 214 / 260004819 andrea.haneke@bott.de
Leitung Niederlassung Mitte West Dietmar Gajewski +49 (0) 2739 / 8999811 +49 (0) 1511 / 4373691 +49 (0) 2739 / 8999816 dietmar.gajewski@bott.de
Innendienst Niederlassung Mitte West Philipp Heidrich +49 (0) 2739 / 8999810 +49 (0) 2739 / 8999816 philipp.heidrich@bott.de